10/07/2019

Środki na start działalności gospodarczej. Praktyczny przewodnik.

Bardzo dużo oraz chętnie współpracuje z osobami które chcą założyć własną działalność lub mają niewielki, krótki staż działalności. Z perspektywy moich klientów oraz jako niezależny ekspert finansowy mogę z pewnością stwierdzić, że własna firma to najlepsza rzecz jaką możemy zrobić w swoim życiu zawodowym. Jeśli już też to wiesz, ale nie za bardzo masz potrzebne środki finansowe lub po prostu chcesz wykorzystać nadarzająca się okazje i otrzymać dotację dofinansowanie na swój pierwszy biznes, ten praktyczny poradnik o możliwości pozyskania środków będzie Ci pomocny.

1. Regionalne Program Operacyjne Województw na lata 2014-2020.

W ramach programów dla danych województw można również uzyskać środki w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Różnych programów, instytucji pośredniczacych (fundacji, stowarzyszeń, agencji) jest tak dużo, że została stworzona dedykowana wyszukiwarka funduszy. Na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka przestawione są aktualne możliwości wśród których z pewnością znajdziemy bezzwrotne formy wsparcia na rozpoczęcie działalności. Szukanie odpowiedniej naszym oczekiwanią (bezzwrotna dotacja na założenie działności gospodarczej), jest najbardziej czasochłonną czynnością na którą trzeba poświecić trochę czasu. Po znalezieniu odpowiedniego konkursu warto skontaktować się z jego organizatorem i dopytać np.: czy aktualnie jest prowadzony nabór?, czy w najbliższym terminie będą prowadzone?
Zazwyczaj w konkursach tych pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące dany obszar przy czym zameldowanie, adres do korespondencji, siedziba oraz miejce prowadzenia działalności może być w zupełnie innym miejscu. Kolejnym kryterium jest wiek – programy są podzielone dla tych do 30 roku życia oraz dla osób powyżej 30 roku życia. Pozostałe kryteria są wpisane już w konkretnym konkursie natomiast z mojego doświadczenia wynika, że warto próbować ponieważ w przypadku braku utworzenia grupy docelowej są brane pod uwagę wszystkie osoby przystępujące do konkursu.

W przypadku pozytywnie odbytej rekrutacji możemy liczyć na kwotę od 19 000 do 25 000 zł jednorazowej dotacji oraz tz. świadczenie pomostowe czyli środków wypłacanych co miesiąc w kwocie od 650 zł do nawet 1850 zł, comiesiąc przez okres od 6 do 12 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie bieżących wydatkow związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Powiatowy Urzędy Pracy – środki z Funduszu Pracy.

Kolejnym miejscem gdzie warto się udać po bezzwrotną dotacje na rozpoczęcie działalności są Powiatowe Urzędy Pracy. Szczególnie na początku roku dysponują środkami z Funduszu Pracy dla osób które chcą założyć działalność. Aby móc stara się o środki trzeba spełniać co najmniej dwa warunki brzegowe: posiadać status osoby bezrobotnej (okres nie jest zazwyczaj wymagany) oraz posiadać tz. II profil w Urzędzie Pracy do którego powinniśmy być zakwalifikowani podczas spotkania z doradcą zawodowym w urzędzie.
Środki na które możemy liczyć to kwota ruchoma w wysokości do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto czyli obecnie około 27 000 zł. Warto poznać jak to wygląda w danym, Twoim urzędzie pracy. Kwota w zależności od miejsca zamieszkania i śreniego wynagrodzenia na danym terenie może nieznacznie się różnić. Mogą również różnić się wymagane formy zabezpieczenia ewentualnej dotacji na wypadek gdybyśmy nie mogli rozliczyć się z przynanych środków. Niektóre urzedy wymagają zabezpieczenia w postaci poręczenia 2 osób lub blokady środków na rachunku osoby trzeciej w wysokości dotacji na okres 12 miesięcy.

3. Program "Wsparcie w starcie II" czyli pożyczka na pierwszy biznes.

Jeśli interesują Cię większe pieniądze, ponad to co możesz uzyskać ze środków bezzwrotnych ponieważ 20 - 30 tys. zł to zdecydowanie za mało na zrealizowanie Twojego biznes planu to warto zainteresować się programem "Wsparcie w starcie".
Jest to już druga edycja programu która adresowany jest do osób osoby bezrobotnych zarejestrowane w Urzędzie Pracy, absolwentów szkół średnich/zawodowych, wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły oraz studentów ostatniego roku studiów.
Wartość pożyczki obecnie wynosi aż do kwoty 90.333,80 zł (cyli 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał), natomiast okres spłaty do 7 lat. Pożyczkobiorca ma możliwość do skorzystania w karencji w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy.
To co wyrónia tą formę finasownia to bardzo atrakcyjne warunki finasowe: oprocentowanie to zaledwie 0,44% w skali roku (czyli 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, dane na dzień 26.10.2016). I to wszystko,wszystkie koszty - brak prowizji, ubezpieczeń, opłat. W wielkim skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że koszty są symboliczne i oddajesz tyle ile pożyczyłeś/łaś z niewielką górką.
Zabezpieczenie spłaty takiej preferencyjnej pożyczki – mogą być obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej jednej osoby lub inne zaakceptowane przez pośrednika zabezpieczenie.

Oprócz wymienionych tutaj możliwości, są jeszcze inne możliwe źródła finansowania, takie jak programy lokalne np. LEADER+ (lokalnych grupach działania LGD), program rozwoju opszarów wiejskich oraz pożyczki bankowe na warunkach komercyjnych. Jeśli masz pomysł, szukasz najbardziej odpowiedniej i dopasowanej formy finansowania to napisz, zadzwoń, spotkaj się ze mną. Chętnie podpowiem Ci i przygotuje najlepsze rozwiązanie finansowe na start Twojego biznesu.