Bezpłatne usługi finansowe

Skorzystaj teraz
z bezpłatnej pomocy
eksperta finansowego.

Marek Mytych
Tel.: 733 431 331
E-mail: kontakt@marekmytych.pl

Podaj swój nr telefonu i zaznacz odpowiednie zgody, abym mógł się skontaktować:
Kredyt hipoteczny
Bezpłatna usługa obejmująca określenie zdolności kredytowej, analizę ofert 16 banków, wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej, skompletowanie dokumentów i złożenie wniosków do wybranych banków.
Kredyt gotówkowy
Bezpłatna usługa obejmująca analizę zdolności kredytowej i wybór najkorzystniejszej oferty kredytu gotówkowego na dowolny cel z pośród aktualnych ofert 16 banków.
Konsolidacja kredytów
Pomagamy skonsolidować wiele kredytów w jeden. Pozwala to na obniżenie miesięcznych rat – zamiast płacić kilka rat w różnych terminach, do zapłaty będzie tylko jedna, niższa rata.
Ubezpieczenie
Pomagamy wybrać rodzaj i zakres ochrony. Dopasowujemy wysokość składki do możliwości finansowych i oczekiwań ubezpieczanego. Pomagamy wypełnić wszystkie dokumenty i sfinalizować sprawy formalne.
Oferta dla firm
Proponowana przez nas oferta finansowa dla firm obejmuje kredyty, leasingi, faktoring, dotacje z UE i inne rozwiązania. Opracowujemy strategię finansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
X
Administrator danych
Administratorem danych jest Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych z siedzibą we Wrocław, przy ul. Gwiaździsta 66, Budynek Sky Tower.
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@marekmytych.pl, pod numerem telefonu +48 733 431 331 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email kontakt@marekmytych.pl, pod numerem telefonu +48 733 431 331 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
Okres przez który dane będą przechowywane
Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres kontakt@marekmytych.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Administratorem danych jest Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych... Więcej »

Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego. Zgodnie z art. 10 oraz art. 17 ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wszelkie Informacje dla Klienta dostępne na stronie internetowej marekmytych.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
X
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, były przetwarzane przez Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych z siedzibą we Wrocław, przy ul. Gwiaździsta 66 we własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.
Więcej »
Zgoda na otrzymywanie połączeń głosowych
X
Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
Więcej »
Zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych
X
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
Więcej »